Drg. Hj. Rina Sabri


Spesialis
Jadwal Praktek
Waktu
Poli Gigi
Senin, Rabu, Jum’at, Sabtu
Selasa, Kamis
08.00- 14.00
14.00-21.00

<< Kembali